Polnisch

Ogólne informacje na temat szczepionek:

1. Co to jest szczepienie?

Szczepienie to podawanie szczepionki w celu ochrony ludzi przed chorobami zakaźnymi. Na niektóre choroby trzeba się regularnie szczepić, aby posiadać odpowiednią ochronę (np. tężec). W przypadku innych chorób wystarczy jedno lub dwa szczepienia (np. polio lub korona).

2. W jaki sposób działają szczepionki?

Szczepionka uaktywnia własne mechanizmy obronne organizmu. Jest to tzw. układ odpornościowy. Szczepienie sprawia, że układ odpornościowy wytwarza własne substancje, aby bronić się przed chorobą. Substancje te nazywane są przeciwciałami.

3. Dlaczego szczepienia są ważne?

Szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania. Kiedy wirusy, bakterie lub grzyby dostają się do organizmu, nazywamy to infekcją. Niektóre infekcje mogą prowadzić nawet do śmierci. Szczepienia mogą zapobiec infekcjom, a także szkodom zdrowotnym, które czasami pojawiają się wiele lat później.


Ogólne informacje na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi:

4. Które szczepionki przeciwko koronawirusowi są dopuszczone w Niemczech?

W Niemczech dopuszczone są szczepionki producentów: BioNTech („Comernaty“), Moderna, AstraZeneca („Vaxzevria“) oraz Johnson&Johnson.

5. W jaki sposób działają różne szczepionki?

Wszystkie szczepionki uaktywniają własny układ obronny organizmu, tzw. mechanizmy odpornościowe, aby mógł on bronić się przed wirusem. Z tego względu organizm wytwarza własne substancje obronne, które chronią go przed wirusem. Dzięki szczepieniu organizm „uczy się“ jak ma się bronić.

6. Czym różnią się poszczególne szczepionki pod względem skuteczności?

Wszystkie szczepionki zapewniają bardzo dobrą ochronę przed ciężkim zachorowaniem na Covid-19, a nawet przed śmiercią z tego powodu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie ma wyraźnych różnic w skuteczności poszczególnych szczepionek. Jest pewne, że wszystkie szczepionki chronią dobrze po pierwszym i bardzo dobrze po drugim szczepieniu.

7. Kto podlega szczepieniu i jaką szczepionkę podawać?

W Niemczech BioNTech otrzymują głównie młodsi ludzie w wieku od 16 do 59 lat. Szczepionka BioNTech jest obecnie zatwierdzona w UE również dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat. W tym przypadku należy poczekać na zalecenie Stałej Komisji ds. Szczepień, czy wszystkie osoby od 12 roku życia powinny być szczepione, czy najpierw tylko osoby z wcześniejszymi schorzeniami.

Szczepionka firmy Moderna jest obecnie dopuszczona do stosowania u osób w wieku 18 lat i starszych.

Szczepionka Vaxzevria firmy AstraZeneca jest również zatwierdzona dla osób w wieku 18 lat i starszych. Stała Komisja ds. Szczepień zaleca tę szczepionkę dla osób w wieku 60 lat i starszych.

Szczepionka firmy Johnson&Johnson jest również podawana osobom w wieku 18 lat i starszym; w tym przypadku wystarczy jedno szczepienie. Jest ona również zalecana przez Stałą Komisję ds. Szczepień tylko dla osób w wieku 60 lat i starszych.

Z kolei szczepionki BioNTech, Moderna i AstraZeneca (Vaxzevria) muszą być podawane dwukrotnie w kilkutygodniowych odstępach.

8. Czy mogę sam/-a wybrać szczepionkę, którą będę zaszczepiony/-na?

Nie, szczepionki nie można wybierać samemu/-ej. Aczkolwiek nikt nie jest zobowiązany do przyjęcia szczepionki. Nakaz szczepienia się jest w Niemczech dobrowolny.

Co dzieje się bezpośrednio po zaszczepieniu?

9. Co dzieje się z moim organizmem po podaniu szczepionki?

Organizm reaguje na szczepionkę i wytwarza własne przeciwciała. Czasami pojawiają się odczuwalne reakcje organizmu, które są nieprzyjemne. Są one zazwyczaj łagodne i ustępują po kilku dniach. Możliwe reakcje poszczepienne to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą również wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka, dreszcze, nudności i bóle mięśni.

10. Dlaczego niektórzy ludzie źle się czują po szczepieniu?

Organizmy wszystkich ludzi są różne, dlatego też reagują w różny sposób. Niektórzy ludzie silniej reagują na szczepionkę, inni słabiej, a jeszcze inni wcale.

11. Jaka jest różnica między reakcjami poszczepiennymi a skutkami ubocznymi?

Reakcja na szczepionkę to dobry znak. Świadczy to o tym, że szczepionka działa i organizm zaczyna się bronić.

Efekty uboczne są niedobre i mogą być niebezpieczne. Są one również niezwykle rzadkie. Typowym, ale rzadkim skutkiem ubocznym jest reakcja alergiczna na szczepionkę.

Na przykład, jeśli po szczepieniu wystąpi gorączka i po 3 dniach nie ustąpi, należy zgłosić się do lekarza. Ponadto, jeśli po szczepieniu szczepionką Vaxzevria firmy AstraZeneca wystąpią silne bóle głowy, utrzymujące się przez kilka dni, należy szybko skontaktować się z lekarzem.

12. Jakie są reakcje poszczepienne?

Możliwe reakcje poszczepienne to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą również wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka, dreszcze, nudności i bóle mięśni.

13. Jakie są skutki uboczne?

Wszystkie skutki uboczne są niezwykle rzadkie! W przypadku wszystkich szczepionek występują od czasu do czasu reakcje alergiczne. W przypadku szczepionek firmy AstraZeneca i Johnson&Johnson w niezwykle małej liczbie przypadków występowały skrzepy krwi. BioNTech aktualnie bada, czy kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego zostało wywołanych przez szczepionkę. Ponadto zaobserwowano pojedyncze przypadki ostrego porażenia nerwu twarzowego, które zawsze ustępowały po kilku tygodniach. Nadal nie jest jasne, czy rzeczywiście istnieje związek ze szczepieniem.

14. Jak skuteczna jest ochrona po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki?

Obecnie trwają jeszcze bardziej szczegółowe badania w tym zakresie, dlatego nie ma jeszcze w pełni wiarygodnych danych. Obecnie już pierwsze szczepienie zapewnia dobrą lub bardzo dobrą ochronę przed ciężkim lub śmiertelnym przebiegiem choroby. Trwa on jednak tylko kilka tygodni do kilku miesięcy, dlatego (z wyjątkiem Johnson & Johnson, gdzie wymagane jest tylko jedno szczepienie) zawsze należy wykonać również drugie szczepienie. Przy pierwszym szczepieniu otrzymuje się termin drugiego szczepienia.

15. Jak skuteczna jest ochrona po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki?

Drugie szczepienie kończy proces szczepienia (z wyjątkiem Johnson & Johnson, gdzie wymagane jest tylko jedno szczepienie). Powinno się ono odbyć w każdym przypadku, ponieważ bez niego ochrona poszczepienna uzyskana po pierwszym szczepieniu po kilku tygodniach i miesiącach ponownie się zmniejsza.

16. Na jak długo występuje ochrona dzięki całkowitemu zaszczepieniu się?

Jest to obecnie przedmiotem bardziej szczegółowych badań. Eksperci twierdzą, że przez co najmniej sześć miesięcy po drugim szczepieniu nadal występuje bardzo dobra ochrona. Może się zdarzyć, że szczepionka będzie musiała być odnowiona. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku szczepień przeciwko tężcowi. Szczepionka ta musi być odnawiana co 10 lat.

17. Czy mój wiek ma wpływ na skuteczność szczepionki?

Tak. Układ odpornościowy organizmu słabnie wraz z wiekiem. Jednak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat szczepień, szczepionki dopuszczone do stosowania w UE zapewniają wystarczającą ochronę również w zaawansowanym wieku.

18. Czy mimo szczepienia mogę przenosić wirusa lub się nim zarazić?

Tak. Nawet jeśli prawdopodobieństwo jest dużo niższe, przenoszenie wirusa jest możliwe. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przebieg choroby u osób zaszczepionych jest na ogół łagodny.

19. Czy mogę poddać się szczepieniu, jeżeli przebyłem/-łam infekcję koronawirusa i znów jestem zdrowy/-a?

Tak, ale szczepienie zalecane jest w tym przypadku najwcześniej po 6 miesiącach, aby pobudzić do ponownego wytworzenia istniejącej jeszcze wtedy obrony immunologicznej przed wirusem.

20. Czy po otrzymaniu szczepionki nadal muszę nosić maseczkę i przestrzegać zasad reżimu sanitarnego?

Tak. Nadal obowiązują dotychczasowe zasady postępowania w sytuacji pandemii. Po zaszczepieniu również można przenosić koronawirusa. W związku z tym nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa.

21. Jakie mam korzyści po zaszczepieniu się?

Jest pan/-i chroniony/-na przed ciężkim lub śmiertelnym przebiegiem choroby koronawirusowej.

Dzięki szczepionce prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem jest znacznie mniejsze.

Istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że zarazi pan/-i koronawirusem inną osobę.

Poza korzyściami zdrowotnymi, może pan/-i korzystać z wielu zajęć rekreacyjnych, które bez szczepienia byłyby niemożliwe. Po potwierdzeniu zaszczepienia się znowu może pan/-i pójść do kawiarni, spotykać się z przyjaciółmi i cieszyć się większą ilością wolnego czasu.Jakie ryzyko występuje?

22. Czy są ludzie, którzy są bardziej narażeni na ryzyko infekcji niż inni?

Osoby starsze i chore mają znacznie większe ryzyko poważnego zachorowania lub śmierci z powodu Covid 19. Osoby mające częsty kontakt z innymi ludźmi są bardziej narażeni na ryzyko zarażenia się. Dotyczy to np. lekarzy, pielęgniarek, osób przebywających w kwaterach zbiorowych, policji czy nauczycieli.

23. Co oznacza pojęcie „prioryzacja“?

Prioryzacja oznacza, że coś jest szczególnie ważne. W kontekście koronawirusa prioryzacja oznacza, że w pierwszej kolejności chronione są osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.

24. Dlaczego ludzie mieszkający w obiektach zbiorowego zakwaterowania są szczepieni wcześniej niż inni?

Osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania są narażone na wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem, ponieważ wiele osób mieszka wspólnie na małej przestrzeni. To sprawia, że utrzymanie dystansu jest niezwykle trudne. Dlatego szczególnie ważna jest bardzo dobra ochrona tych osób.

25. Czy szczepionki są testowane na uchodźcach?

Nie! Szczepionki były testowane na ochotnikach już dawno temu. Na całym świecie na szczepionki wydano już prawie dwa miliardy aktywnych składników. Ponad miliard ludzi, czyli prawie jedna siódma populacji całego świata, jest w pełni zaszczepiona. Tajne testy na ludziach są w Europie od wielu lat surowo zabronione. Kiedy miały one miejsce, ludzie robili to dobrowolnie, aby szybko chronić innych.

26. Czy mogę się zaszczepić, jeśli mam wcześniejsze schorzenia?

Tak, zwłaszcza wtedy powinien/-nna pan/-i się zaszczepić, ponieważ ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-a jest wówczas zwiększone. Dlatego w Niemczech najpierw zaszczepiono osoby z poważnymi schorzeniami.

27. Czy mogę się zaszczepić, będąc w ciąży?

Obecnie nie zaleca się stosowania szczepień ogólnych w ciąży, ponieważ nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki na COVID-19 w ciąży. Jeśli istnieje duże ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u kobiety ciężarnej z powodu wcześniejszej choroby, szczepienie może być zaproponowane w indywidualnych przypadkach po dokładnym rozważeniu korzyści i ryzyka oraz po uzyskaniu szczegółowych informacji.

28. Czy dzieci mogą być szczepione?

Szczepionka firmy BioNTech została niedawno zatwierdzona w UE dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia. Nadal jednak nie ma zalecenia Stałej Komisji ds. Szczepień. Należy się spodziewać, że zalecenie to będzie początkowo dotyczyło jedynie dzieci i młodzieży z poważnymi istniejącymi wcześniej schorzeniami.

29. Kto nie powinien być szczepiony?

Osoby, które źle się czują i mają np. podwyższoną temperaturę, nie powinny się szczepić, dopóki nie wyzdrowieją.

30. Czy szczepienie powoduje bezpłodność?

Nie. Nie ma ani jednego naukowego dowodu na to, że szczepienie powoduje bezpłodność.

31. Dlaczego w przypadku niektórych szczepionek wstrzymano szczepienia?

Szczepienia wstrzymano, ponieważ chciano najpierw dokładniej zbadać możliwe powikłania po niektórych szczepionkach. Bezpieczeństwo wszystkich ludzi jest zawsze najważniejsze. Dlatego prowadzone są dokładne badania.

W jaki sposób mogę się zaszczepić?

32. Czy muszę się zarejestrować, aby zostać zaszczepionym?

Tak. W Dolnej Saksonii istnieje kilka możliwości rejestracji:

Numer infolinii to: 0800 99 88 665

Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20.

Infolinia jest nieczynna w niedziele i święta.

Portal dot. szczepień:

https://www.impfportal-niedersachsen.de

Można również zadzwonić bezpośrednio do swojego lekarza rodzinnego lub lekarzy w swojej okolicy. Wielu lekarzy szczepi w swoim gabinecie przeciwko koronawirusowi. Z reguły trzeba się tam również wcześniej zarejestrować, a czas oczekiwania wynosi kilka tygodni. W ośrodkach dla uchodźców pracownicy socjalni pomagają przy rejestracji.

W Arztauskunft Niedersachsen można poszukać lekarzy mówiących w wielu różnych językach:

https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

33. Czy istnieje możliwość konsultacji w sprawie szczepień?

Przed zaszczepieniem się każdy ma prawo do konsultacji lekarskiej. Dotyczy to każdego miejsca szczepienia, zarówno w gabinecie lekarza rodzinnego, jak i w punkcie szczepień. Wszelkie pytania zostaną omówione. Jeśli nie zdecydował/-a się pan/-i jeszcze na szczepienie, można skontaktować się z lekarzem rodzinnym i poprosić o konsultację.

34. Kto dokładnie wykonuje szczepienia w Niemczech?

W Niemczech szczepienia są realizowane w punktach szczepień; szczepią również mobilne zespoły szczepiące, lekarze ogólni i lekarze-specjaliści, a od 7.6.2021 także lekarze zakładowi i prywatni.

35. Co to są mobilne zespoły szczepiące?

Mobilne zespoły szczepiące należą do punktu szczepień. Są to zespoły lekarzy, którzy udają się np. do domów opieki i domów spokojnej starości, do zbiorowych kwater dla uchodźców lub do dzielnic mieszkaniowych, gdzie szczególnie duża liczba osób mieszka na ograniczonej przestrzeni. Wykonują oni szczepienia bezpośrednio na miejscu w odpowiednich warunkach medycznych.

36. Gdzie można znaleźć dalsze informacje?

Dalsze informacje można znaleźć tutaj:

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus

https://www.zusammengegencorona.de/

www.impfen-gegen-corona.eu


Pytania natury prawnej:

37. Czy szczepienie jest dobrowolne?

Tak. W Niemczech zawsze sami decydujemy, czy chcemy się zaszczepić, czy nie.

38. Czy zostanę ukarany, jeśli się nie zaszczepię?

Nie. Nikt nie zostanie ukarany. Szczepienie jest dobrowolne.

39. Czy szczepienie ma wpływ na bieżące postępowanie w sprawach dotyczących uzyskania azylu?

Nie. Decyzja o tym, czy ktoś się zaszczepi czy nie, nie podlega karze i nie ma wpływu na bieżące postępowanie w sprawach dotyczących uzyskania azylu.

Additional links