Polnisch

Ogólne informacje na temat szczepionek

1. Co to jest szczepienie?

Szczepienie to podawanie szczepionki w celu ochrony ludzi przed chorobami zakaźnymi. Na niektóre choroby trzeba się regularnie szczepić, aby posiadać odpowiednią ochronę (np. tężec). W przypadku innych chorób wystarczy jedno lub dwa szczepienia (np. przeciwko odrze).

2. W jaki sposób działają szczepionki?

Szczepionka uaktywnia własne mechanizmy obronne organizmu. Jest to tzw. układ odpornościowy. Szczepienie sprawia, że układ odpornościowy wytwarza własne substancje, aby bronić się przed chorobą. Substancje te nazywane są przeciwciałami.

3. Dlaczego szczepienia są ważne?

Szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowania. Kiedy wirusy, bakterie lub grzyby dostają się do organizmu, nazywamy to infekcją. Niektóre infekcje mogą prowadzić nawet do śmierci. Szczepienia mogą zapobiec infekcjom, a także szkodom zdrowotnym, które czasami pojawiają się wiele lat później.

Ogólne informacje na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi

4. Które szczepionki przeciwko koronawirusowi są dopuszczone w Niemczech?

W Niemczech dopuszczone są szczepionki producentów: BioNTech („Comirnaty“), Moderna(„Spikevax”), AstraZeneca („Vaxzevria“) oraz Johnson&Johnson. Od listopada 2021 roku w Niemczech nie podaje się już szczepionki Vaxzevria, nie stosuje się już także szczepionki Johnson&Johnson.

5. W jaki sposób działają różne szczepionki?

Wszystkie szczepionki uaktywniają własny układ obronny organizmu, tzw. mechanizmy odpornościowe, aby mógł on bronić się przed wirusem. Z tego względu organizm wytwarza własne substancje obronne, które chronią go przed wirusem. Dzięki szczepieniu organizm „uczy się“ jak ma się bronić.

6. Czym różnią się poszczególne szczepionki pod względem skuteczności?

Wszystkie szczepionki zapewniają bardzo dobrą ochronę przed ciężkim zachorowaniem na Covid-19, a nawet przed śmiercią z tego powodu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie ma wyraźnych różnic w skuteczności poszczególnych szczepionek. Jest pewne, że wszystkie szczepionki chronią dobrze po pierwszym i bardzo dobrze po drugim szczepieniu.

7. Kto powinien się szczepić i jaką szczepionką?

Osoby, które w ogóle nie zostały jeszcze zaszczepione przeciwko Covid-19, powinny zaszczepić się dwukrotnie w odstępie kilku tygodni szczepionką mRNA firmy BioNTech/Pfizer (BioNTech) lub Moderna (Spikevax).

W Niemczech szczepionkę firmy BioNTech/Pfizer otrzymują głównie młodsze osoby w wieku od 12 do 30 lat. Szczepionka firmy BioNTech jest obecnie dopuszczona w UE również dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, otrzymują one specjalną szczepionkę dla dzieci z nieco mniejszą dawką.

Preparat Spikevax firmy Moderna jest obecnie nadal dopuszczony dla osób od 18 roku życia.

Szczepionka Vaxzevria firmy AstraZeneca została również dopuszczona dla osób w wieku od 18 lat. Od końca listopada 2021 r. w Niemczech nie stosuje się już tej szczepionki.

Szczepionka firmy Johnson&Johnson dopuszczona jest również od 18 roku życia, ale ze względu na niską skuteczność nie stosuje się jej już wcale albo w bardzo niewielu przypadkach. Osoby, które otrzymały jednorazowe szczepienie szczepionką Johnson&Johnson, powinny koniecznie otrzymać drugą dawkę szczepionki mRNA (Spikevax lub BioNTech) po upływie 4 tygodni od szczepienia, aby uzyskać lepszą ochronę. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej jednorazowe szczepienie szczepionką Johnson&Johnson nie zapewnia wystarczającej ochrony.

8. Czy mogę sam/-a wybrać szczepionkę, którą będę zaszczepiony/-na?

W Niemczech można obecnie wybierać pomiędzy szczepionką Spikevax firmy Moderna i Comirnaty firmy BioNTech/Pfizer. Comirnaty stosuje się głównie u osób do 30 roku życia. Osoby starsze powinny w pierwszej kolejności otrzymać szczepionkę Spikevax.

Co dzieje się bezpośrednio po zaszczepieniu?

9. Co dzieje się z moim organizmem po podaniu szczepionki?

Organizm reaguje na szczepionkę i wytwarza własne przeciwciała. Czasami pojawiają się odczuwalne reakcje organizmu, które są nieprzyjemne. Są one zazwyczaj łagodne i ustępują po kilku dniach. Możliwe reakcje poszczepienne to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą również wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka, dreszcze, nudności i bóle mięśni.

10. Dlaczego niektórzy ludzie źle się czują po szczepieniu?

Organizmy wszystkich ludzi są różne, dlatego też reagują w różny sposób. Niektórzy ludzie silniej reagują na szczepionkę, inni słabiej, a jeszcze inni wcale.

11. Jaka jest różnica między reakcjami poszczepiennymi a skutkami ubocznymi?

Reakcja na szczepionkę to dobry znak. Świadczy to o tym, że szczepionka działa i organizm zaczyna się bronić.

Efekty uboczne są niedobre i mogą być niebezpieczne. Są one również niezwykle rzadkie. Typowym, ale rzadkim skutkiem ubocznym jest reakcja alergiczna na szczepionkę.

Na przykład, jeśli po szczepieniu wystąpi gorączka i po 3 dniach nie ustąpi, należy zgłosić się do lekarza. Ponadto, jeśli po szczepieniu szczepionką Vaxzevria firmy AstraZeneca wystąpią silne bóle głowy, utrzymujące się przez kilka dni, należy szybko skontaktować się z lekarzem.

12. Jakie są reakcje poszczepienne?

Możliwe reakcje poszczepienne to: ból i wrażliwość na ucisk w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie skóry lub obrzęk. Mogą również wystąpić: zmęczenie, ból głowy, gorączka, dreszcze, nudności i bóle mięśni.

13. Jakie są skutki uboczne?

Wszystkie skutki uboczne są niezwykle rzadkie! W przypadku wszystkich szczepionek występują od czasu do czasu reakcje alergiczne. W przypadku szczepionek firmy AstraZeneca i Johnson&Johnson w niezwykle małej liczbie przypadków występowały skrzepy krwi. Bardzo rzadkie przypadki łagodnego zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia zaobserwowano podczas stosowania szczepionek Spikevax firmy Moderna i Comirnaty firmy BioNTech/Pfizer. Ponieważ zdarza się to, jeśli w ogóle, to głównie u osób poniżej 30 roku życia, to należy im podawać szczepionkę Comirnaty firmy BioNTech/Pfizer, która powoduje ten efekt uboczny jeszcze rzadziej niż szczepionka Spikevax firmy Moderna.

14. Jak skuteczna jest ochrona po otrzymaniu pierwszej i drugiej szczepionki?

Już pierwsze szczepienie zapewnia ochronę przed ciężkim lub śmiertelnym przebiegiem choroby. Utrzymuje się on jednak tylko przez kilka tygodni i nie jest wystarczająco dobry, dlatego zawsze należy podać również drugie szczepienie. Podczas pierwszego szczepienia otrzymuje się datę drugiego szczepienia.

Po dwóch szczepieniach szczepionką mRNA firmy BioNTech/Pfizer i Moderna oraz Vaxzevria firmy AstraZeneca występuje 90-procentowa ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby wywołanej wirusem COVID-19 (np. leczenie szpitalne) oraz około 75-procentowa ochrona przed ogólnym zakażeniem się wirusem COVID-19.

15. Jak długo jestem chroniony/-na przez pełne zaszczepienie i co to jest szczepienie przypominające?

Eksperci twierdzą obecnie, że ochrona poszczepienna powinna być w miarę możliwości odnowiona pół roku po drugim szczepieniu, ponieważ po około 6 miesiącach ochrona ta znacznie się zmniejsza. Dotyczy to wszystkich ludzi.

Podobnie jest z innymi szczepieniami. Na przykład szczepionka przeciw grypie powinna być podawana raz w roku, a szczepionka przeciw tężcowi powinna być odnawiana co 10 lat.

16. Czy mój wiek ma wpływ na skuteczność szczepionki?

Tak. Układ odpornościowy organizmu słabnie wraz z wiekiem. Jednak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat szczepień, szczepionki dopuszczone do stosowania w UE zapewniają wystarczającą ochronę również w zaawansowanym wieku.

17. Czy mimo szczepienia mogę przenosić wirusa lub się nim zarazić?

Tak. Nawet jeśli prawdopodobieństwo jest dużo niższe, przenoszenie wirusa jest możliwe. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przebieg choroby u osób zaszczepionych jest na ogół łagodny.

18. Czy mogę poddać się szczepieniu, jeżeli przebyłem/-łam infekcję koronawirusa i znów jestem zdrowy/-a?

Tak, ale szczepienie jest w tym przypadku zalecane dopiero po trzech miesiącach od pozytywnego wyniku testu PCR (wymaz z gardła), aby pobudzić istniejącą jeszcze obronę immunologiczną organizmu przed wirusem. Jeśli podczas badania krwi wykryto przeciwciała przeciwko COVID-19, to szczepionkę można podać już po 4 tygodniach od wyniku badania krwi.

Każdy, kto zachoruje na koronę pomiędzy dwoma pierwszymi szczepieniami, powinien również przestrzegać wyżej wymienionych odstępów czasu, tak jak jest to obecnie zalecane w przypadku szczepień przypominających.

19. Czy po otrzymaniu szczepionki nadal muszę nosić maseczkę i przestrzegać zasad reżimu sanitarnego?

Tak. Nadal obowiązują dotychczasowe zasady postępowania w sytuacji pandemii. Po zaszczepieniu również można przenosić koronawirusa. W związku z tym nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa.

20. Jakie mam korzyści po zaszczepieniu się?

Jest pan/-i chroniony/-na przed ciężkim lub śmiertelnym przebiegiem choroby koronawirusowej.

Dzięki szczepionce prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem jest znacznie mniejsze.

Istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieństwo, że zarazi pan/-i koronawirusem inną osobę.

Poza korzyściami zdrowotnymi, może pan/-i korzystać z wielu zajęć rekreacyjnych, które bez szczepienia byłyby niemożliwe. Po potwierdzeniu zaszczepienia się znowu może pan/-i pójść do kawiarni, spotykać się z przyjaciółmi i cieszyć się większą ilością wolnego czasu.

W związku z pandemią znane stały się różne modele, obecnie stosuje się model 3G, 2G i 2G+.

3G oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub posiadających negatywny wynik testu (szybki test/ test antygenowy lub test PCR) w dniu wizyty.

2G oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców.

2G+ oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, jeżeli w dniu wizyty mogą one dodatkowo przedstawić aktualny negatywny wynik testu (szybki test/ test antygenowy lub test PCR).

Jakie ryzyko występuje?

21. Czy są ludzie, którzy są bardziej narażeni na ryzyko infekcji niż inni?

Osoby starsze i chore mają znacznie większe ryzyko poważnego zachorowania lub śmierci z powodu Covid 19. Osoby mające częsty kontakt z innymi ludźmi są bardziej narażeni na ryzyko zarażenia się. Dotyczy to np. lekarzy, pielęgniarek, osób przebywających w kwaterach zbiorowych, policji czy nauczycieli.

22. Dlaczego ludzie mieszkający w obiektach zbiorowego zakwaterowania posiadają szczególnie duże ryzyko zarażenia się?

Osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania są narażone na wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem, ponieważ wiele osób mieszka wspólnie na małej przestrzeni. To sprawia, że utrzymanie dystansu jest niezwykle trudne. Wzrasta ryzyko zakażenia. Dlatego szczepienie jest tym bardziej istotne.

23. Czy szczepionki są testowane na uchodźcach?

Nie! Szczepionki były testowane na ochotnikach już dawno temu. W międzyczasie na całym świecie zastosowano ponad 8,5 miliarda dawek szczepionek (stan na grudzień 2021 r.). Oznacza to, że można założyć, iż połowa lub ponad połowa całej światowej populacji posiada dobrą ochronę przed COVID-19.

24. Czy mogę się zaszczepić, jeśli mam wcześniejsze schorzenia?

Tak, zwłaszcza wtedy powinien/-nna pan/-i się zaszczepić, ponieważ ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-a jest wówczas zwiększone. Dlatego w Niemczech najpierw zaszczepiono osoby z poważnymi schorzeniami.

25. Czy mogę zaszczepić się, będąc w ciąży?

STIKO zaleca nieszczepionym kobietom w ciąży szczepienie od II trymestru (druga tercja ciąży, czyli dopiero od 4. miesiąca ciąży) oraz nieszczepionym kobietom karmiącym piersią.

STIKO zaleca w tym przypadku uodpornienie podstawowe dwoma dawkami szczepionki COVID-19 mRNA Comirnaty od BioNTech/Pfizer. Kobiety w ciąży powinny być niezależnie od wieku szczepione szczepionką Comirnaty, a nie Spikevax. Jeśli ciąża została stwierdzona po pierwszym szczepieniu, to drugie szczepienie należy wykonać dopiero od 2 trymestru (tj. od 4 miesiąca ciąży).

26. Czy dzieci mogą być szczepione?

Szczepionka BioNTech firmy BioNTech/Pfizer jest dopuszczona do stosowania u dzieci i młodzieży od 12 roku życia. Ponadto szczepionka ta jest obecnie dopuszczona w UE również dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat; otrzymują one specjalną szczepionkę dla dzieci, zawierającą nieco mniejszą dawkę szczepionki.

27. Kto nie powinien być szczepiony?

Osoby, które źle się czują i mają np. podwyższoną temperaturę (od 38,5°C lub wyższą), nie powinny się szczepić, dopóki nie wyzdrowieją.

28. Czy szczepienie powoduje bezpłodność?

Nie. Nie ma ani jednego naukowego dowodu na to, że szczepienie powoduje bezpłodność.

29. Dlaczego w przypadku niektórych szczepionek wstrzymano szczepienia?

Szczepienia wstrzymano, ponieważ chciano najpierw dokładniej zbadać możliwe powikłania po niektórych szczepionkach. Bezpieczeństwo wszystkich ludzi jest zawsze najważniejsze. Dlatego prowadzone są dokładne badania.

W jaki sposób mogę się zaszczepić?

30. Czy muszę się zarejestrować, aby zostać zaszczepionym?

Tak. W Dolnej Saksonii istnieje kilka możliwości rejestracji. Można umówić się na wizytę w gabinecie lekarza wykonującego szczepienia lub przyjść na zbiorowe szczepienie bez konieczności wcześniejszego umawiania się, które są wielokrotnie oferowane przez mobilne zespoły szczepień. Bardzo łatwo jest sprawdzić w internecie, gdzie takie szczepienia są oferowane:

https://impfen-schuetzen-testen.de/impfen/

Ponadto istnieje infolinia dla wszystkich mieszkańców Dolnej Saksonii, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi.

Numer infolinii to: 0800 99 88 665.

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20.

Infolinia jest nieczynna w niedziele i święta.

Portal szczepień online w języku niemieckim:

https://www.impfportal-niedersachsen.de

Na stronie Arztauskunft Niedersachsen mogą Państwo poszukać lekarzy mówiących w wielu różnych językach:

https://www.arztauskunft-niedersachsen.de

31. Czy istnieje możliwość konsultacji w sprawie szczepień?

Przed zaszczepieniem się każdy ma prawo do konsultacji lekarskiej. Dotyczy to każdego miejsca szczepienia, zarówno w gabinecie lekarza rodzinnego, jak i w punkcie szczepień. Wszelkie pytania zostaną omówione. Jeśli nie zdecydował/-a się pan/-i jeszcze na szczepienie, można skontaktować się z lekarzem rodzinnym i poprosić o konsultację.

32. Kto dokładnie wykonuje szczepienia w Niemczech?

W Niemczech w centrach szczepień szczepią również mobilne zespoły szczepiące, lekarze ogólni i specjaliści, lekarze w zakładach pracy i lekarze prywatni.

Wiosną 2022 r. do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 mają być uprawnieni dentyści i farmaceuci.

33. Co to są mobilne zespoły szczepiące?

Mobilne zespoły szczepiące należą do centrum szczepień. Są to zespoły lekarzy i personel medyczny, którzy udają się np. do domów opieki i domów spokojnej starości, do zbiorowych kwater dla uchodźców lub do miejsc, gdzie szczególnie duża liczba osób mieszka na małej przestrzeni. Wykonują oni szczepienia bezpośrednio na miejscu w odpowiednich warunkach medycznych. Aktualnie w Dolnej Saksonii jest ok. 200 mobilnych zespołów szczepiących.

Pytania natury prawnej:

35. Czy szczepienie jest dobrowolne?

W gruncie rzeczy tak. W Niemczech możemy sami decydować, czy chcemy się zaszczepić przeciwko COVID, czy nie. Jeśli jednak chcemy pracować w określonych zawodach, to szczepienie jest obowiązkowe. Od 15 marca 2022 r. dotyczy to wszystkich osób pracujących w placówkach służby zdrowia lub domach opieki.

Osoby niezaszczepione mają również często ograniczone możliwości poruszania się w życiu codziennym. W związku z pandemią istnieją różne modele, obecnie stosuje się model 3G, 2G i 2G+.

3G oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców lub posiadających negatywny wynik testu (szybki test/ test antygenowy lub test PCR) w dniu wizyty.

2G oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców.

2G+ oznacza: Wstęp jest możliwy tylko dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, jeżeli w dniu wizyty mogą one dodatkowo przedstawić aktualny negatywny wynik testu (szybki test/ test antygenowy lub test PCR).

36. Czy zostanę ukarany, jeśli się nie zaszczepię?

Nie. Nikt nie zostanie ukarany. Szczepienie jest dobrowolne.

37. Czy szczepienie ma wpływ na bieżące postępowanie w sprawach dotyczących uzy-skania azylu?

Nie. Decyzja o tym, czy ktoś się zaszczepi czy nie, nie podlega karze i nie ma wpływu na bieżące postępowanie w sprawach dotyczących uzyskania azylu.

Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) opracowuje zalecenia dotyczące szczepień dla Niemiec. Komisja składa się z 16 honorowych ekspertów i zajmuje się pytaniami dotyczącymi szczepień ochronnych i chorób zakaźnych oraz wydaje zalecenia dotyczące szczepień.

Additional links